Investnet.pl > Poradniki > WooCommerce > Dodawanie atrybutów produktów WooCommerce

Dodawanie atrybutów produktów WooCommerce

2021-07-05

Czym są atrybuty produktu w WooCommerce

Atrybut w WooCommerce jest to opcja produktu, na której wybór wpływ ma użytkownik. Atrybutami mogą być np. kolory produktu, rozmiary itp.

Jak dodawać atrybuty w WooCommerce

Aby, dodać globalne atrybuty, które będą mogły być wykorzystywane w wielu produktach – przechodzimy do zakładki Atrybuty znajdującej się w podmenu zakładki Produkty.

Atrybuty produktów WooCommerce
Atrybuty WooCommerce

Dodajemy kolejny atrybut do listy atrybutów. Wpisujemy Nazwę atrybutu i klikamy Dodaj atrybut.

Następnie nasz atrybut pojawi się na liście atrybutów dostępnych w naszym sklepie. Klikamy opcję Konfiguruj taksonomie, która pozwoli na dodanie konkretnych wartości atrybutu.

Taksonomie atrybutu WooCommerce - Zarządzanie produktami
Taksonomie atrybutu WooCommerce

W polu Nazwa dodajemy nazwę opcji danego Atrybutu. Przykładowo tworząc atrybut Wielkość wpisujemy jako jedną z opcji – Bardzo mały. Dodając produkt w WooCommerce będziemy mogli zdefiniować wielkość zamawianego produktu przy pomocy tego atrybutu.

Aby, to zrobić przejdźmy do edycji produktu lub dodania nowego produktu.

Przechodzimy do panelu produktu i wybieramy zakładkę Atrybuty.

Dodawanie atrybutów do produktu
Dodawanie atrybutów do produktu WooCommerce

Z listy atrybutów wybieramy atrybut, który chcemy dodać, a następnie klikamy przycisk Dodaj.

Do dodanego atrybutu możemy przypisać wartości z listy atrybutów. Możemy skorzystać z opcji Zaznacz wszystkie, która automatycznie doda nam wszystkie możliwe wartości atrybutu, albo wpisywać ręcznie wartości, które chcemy użyć w danym przedmiocie.

Po konfiguracji atrybutu klikamy przycisk Zapisz atrybuty.

blank
Autor
Jakub Wiśniewski

Specjalista WordPress - programista z zawodu, wykształcenia oraz z pasji. Wolny czas spędza czytając o nowych technologiach, grając w siatkówkę i ćwicząc grę na perkusji.

Sprawdź również