Investnet.pl > Poradniki > WooCommerce > Klasy wysyłkowe WooCommerce

Klasy wysyłkowe WooCommerce

2021-07-05

Spis treści

  1. Jak dodać klasę wysyłkową – zarządzanie produktami WooCommerce
  2. Dodawanie klasy wysyłkowej do produktu

W poprzednim poradniku przedstawiłem jak wygląda konfiguracja ustawień WooCommerce – przeczytaj artykuł Ustawienia WooCommerce. Została tam pominięta kwestia klas wysyłkowych ze względu na bezpośredni związek klas wysyłkowych z dodawaniem produktów. Postaram się teraz wytłumaczyć na czym polegają klasy wysyłkowe i jak z nich korzystać.

Klasa wysyłkowa w WooCommerce służy do przydzielania produktów do odpowiedniej charakterystyki, która może później wpływać na cenę przesyłki bądź produktu.

W skrócie klasa wysyłkowa służy do nadania jakiejś cechy powtarzalnej produktom, która wpływa na koszt dostawy. Przykładem mogą być gabaryty paczki. Jeśli produkt jest dużych gabarytów możemy przydzielić mu klasę wysyłkową o nazwie Duża paczka. W konfiguracji wysyłki zaznaczamy, że produkty o klasie wysyłkowej Duża paczka zwiększają koszt dostawy o 10 zł.

Jak dodawać klasy wysyłkowe – zarządzanie produktami WooCommerce

Przechodzimy do ustawień WooCommerce i wybieramy zakładkę Wysyłka. Następnie z nawigacji zakładki wybieramy Klasy wysyłkowe. W prawym dolnym rogu tabeli klikamy przycisk Dodaj nową klasę wysyłkową.

Dodawanie klasy wysyłkowej WooCommerce
Dodawanie klasy wysyłkowej WooCommerce

Wyskoczy nam okienko dodawania klasy wysyłkowej. Wpisujemy odpowiednią nazwę klasy wysyłkowej – np. Duża paczka. Gotowe mamy pierwszą klasę wysyłkową.

Teraz przechodzimy do zakładki Strefy wysyłki. Przechodzimy do edycji danej strefy wysyłki i wybieramy dostępną metodę wysyłki.

Dodanie klasy wysyłkowej do metod wysyłki WooCommerce - Zarządzanie produktami
Dodanie klasy wysyłkowej do metod wysyłki WooCommerce

Pojawi nam się nowe okno w edycji metody wysyłki: Klasa wysyłkowa. Mamy tutaj kilka pól do uzupełnienia.

Klasa wysyłkowa WooCommerce
Klasa wysyłkowa WooCommerce
  • Koszt dla klasy wysyłkowej “Duża paczka” – w tym miejscu wpisujemy kwotę, którą chcemy doliczyć do zamówienia, które będzie zawierało produkt/produkty z klasą wysyłkową Duża paczka. Wpisujemy kwotę, np. 5, co oznacza, że do podstawowego kosztu wysyłki – 15zł zostanie doliczona kwota 5zł za klasę wysyłkową.
  • Brak klasy wysyłkowej – jeśli zostawimy puste przy braku klasy wysyłkowej zostanie naliczona kwota w naszym przypadku 15 zł tak jak wskazuje nam dana metoda wysyłki.
  • Rodzaj kalkulatora – mamy tutaj dwie możliwości – stosowanie kosztu na całe zamówienie lub na każdą klasę wysyłkową. Zaznaczamy tutaj opcję na całe zamówienie – wówczas koszt wysyłki zostanie powiększony o najdroższą klasę wysyłkową z danego zamówienia.

Dodawanie klasy wysyłkowej do produktu

Mając już skonfigurowaną klasę wysyłkową pozostaje dodać klasę do odpowiednich produktów. Przechodzimy do zakładki Produkty i edytujemy istniejący produkt lub dodajemy nowy.

Klasa wysyłkowa produktu
Klasa wysyłkowa produktu WooCommerce

Z panelu produktu wybieramy zakładkę Wysyłka i zmieniamy klasę wysyłkową na Duża paczka. W ten sposób zmieniliśmy klasę wysyłkową danego produktu i przesyłka zostanie powiększona o kwotę wskazaną dla danej klasy.

blank
Autor
Jakub Wiśniewski

Specjalista WordPress - programista z zawodu, wykształcenia oraz z pasji. Wolny czas spędza czytając o nowych technologiach, grając w siatkówkę i ćwicząc grę na perkusji.

Sprawdź również