Dane do faktury WooCommerce – pole NIP

Dodawanie pola NIP w formularzu zamówienia za pomocą kodu #

Aby dodać dodatkowe pole na wpisanie NIP’u przy składaniu zamówienia w WooComerce, możesz użyć następującego kodu:

 1. Otwórz plik functions.php w swoim motywie WordPress.
 2. Dodaj następujący kod do pliku functions.php:
<?php
/*
Plugin Name: Order NIP Field
Description: Dodaje pole NIP do formularza zamówienia w WooCommerce.
Version: 1.0
Author: Investnet
*/

add_action( 'woocommerce_after_order_notes', 'nip_checkout_field' );

function nip_checkout_field( $checkout ) {

  echo '<div id="nip_checkout_field"><h2>' . __('Dane do faktury') . '</h2>';

  woocommerce_form_field( 'nip', array(
    'type'     => 'text',
    'class'     => array('nip-class form-row-wide'),
    'label'     => __('Numer NIP'),
    'placeholder'  => __('Wprowadź numer NIP'),
    ), $checkout->get_value( 'nip' ));

  echo '</div>';
}

add_action( 'woocommerce_checkout_update_order_meta', 'nip_checkout_field_update_order_meta' );

function nip_checkout_field_update_order_meta( $order_id ) {
  if ( ! empty( $_POST['nip'] ) ) {
    update_post_meta( $order_id, 'NIP', sanitize_text_field( $_POST['nip'] ) );
  }
}

add_action( 'woocommerce_admin_order_data_after_billing_address', 'nip_checkout_field_display_admin_order_meta', 10, 1 );

function nip_checkout_field_display_admin_order_meta($order){
  echo '<p><strong>'.__('NIP').':</strong> ' . get_post_meta( $order->id, 'NIP', true ) . '</p>';
}

Dodawanie dodatkowego pola / NIP’u w formularzu zamówienia WooCommerce za pomocą modułu #

Możesz również użyć wtyczki „WooCommerce Checkout Manager”. Wtyczka ta pozwala na dodawanie dodatkowych pól do formularza zamówienia w WooCommerce, w tym pola NIP.

Oto jak możesz dodać pole NIP za pomocą tej wtyczki:

 1. Zainstaluj i aktywuj wtyczkę „WooCommerce Checkout Manager” w swoim sklepie WordPress.
 2. Przejdź do sekcji „WooCommerce” w menu na swoim panelu WordPress i wybierz opcję „Checkout Manager”.
 3. Na stronie „Checkout Manager”, kliknij przycisk „Add New Field”.
 4. Wprowadź „NIP” jako nazwę pola i wybierz „Text” jako typ pola.
 5. W sekcji „Field Options”, ustaw opcję „Required Field” na „Yes”, jeśli chcesz, aby pole NIP było wymagane przy składaniu zamówienia.
 6. Kliknij przycisk „Save Field”, aby zapisać nowe pole NIP.

Po dodaniu pola NIP, zostanie ono automatycznie dodane do formularza zamówienia w WooCommerce i będzie widoczne dla klientów podczas składania zamówienia. Możesz również konfigurować inne opcje pola NIP, takie jak jego położenie, szerokość itp., za pomocą opcji dostępnych w sekcji „Field Options” w „Checkout Manager”.