Wyłączenie powiadomień o rejestracji nowego użytkownika w WordPress

Wyłącz uciążliwe powiadomienia o rejestracji nowych użytkowników w Twoim WordPress’ie / WooCommerce. Poniższy kod wklej do pliku functions.php w Twoim głównym szablonie.

function investnet_disable_new_user_notifications() {
	//Usunięcie domyślnych powiadomień
	remove_action( 'register_new_user', 'wp_send_new_user_notifications' );
	remove_action( 'edit_user_created_user', 'wp_send_new_user_notifications', 10, 2 );
	
	//Dodanie nowych funkcji
	add_action( 'register_new_user', 'investnet_send_new_user_notifications' );
	add_action( 'edit_user_created_user', 'investnet_send_new_user_notifications', 10, 2 );
}

function investnet_send_new_user_notifications( $user_id, $notify = 'user' ) {
	if ( empty($notify) || $notify == 'admin' ) {
	  return;
	}elseif( $notify == 'both' ){
    	//Wysyłanie wiadomości jedynie nowemu użytkownikowi
		$notify = 'user';
	}
	wp_send_new_user_notifications( $user_id, $notify );
}
add_action( 'init', 'investnet_disable_new_user_notifications' );