Wgrywanie obrazów typu svg (grafika wektorowa)

Aby, zezwolić na wgrywanie obrazów typu .svg dodajemy do pliku functions.php następujący kod:

function cc_mime_types($mimes) {
  $mimes['svg'] = 'image/svg+xml';
  return $mimes;
}
add_filter('upload_mimes', 'cc_mime_types');